Zasady odwiedzin pacjentów w czasie pandemii COVID-19

Na podstawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku opracował zasady odwiedzin pacjentów w czasie pandemii COVID-19

PACJENTODWIEDZAJĄCY
BEZ OBJAWÓW INFEKCJI
ZASADY ODWIEDZIN
Zaszczepiony przeciw Covid-19  lub przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2Zaszczepiony przeciw Covid-19  lub przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2 lub posiada negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21. jednoczasowo 1 osoba (wyjątkowo – 2) 2. jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału 3. maseczka zasłaniająca usta i nos na terenie szpitala 4. dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szpitala, po wejściu do oddziału i po zdjęciu fartucha ochronnego przed opuszczeniem oddziału 5. unikanie bliskiego fizycznego kontaktu z pacjentem 6. pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych po zdezynfekowaniu rąk 7. jeżeli to możliwe należy zapewnić wietrzenie pomieszczenia przed, po i w trakcie wizyty          
Nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19 lub nie przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2Zaszczepiony przeciw Covid-19  lub przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2 lub posiada negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21. jednoczasowo 1 osoba do max 15 minut przy zachowaniu dystansu min. 1,5 metra 2. jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału 3.maseczka zasłaniająca usta i nos na terenie szpitala 4. dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szpitala, po wejściu do oddziału i po zdjęciu fartucha ochronnego przed opuszczeniem oddziału 5. podczas wizyty zapewnić kontakt jedynie z odwiedzanym pacjentem i zaszczepionym personelem 6. zakaz pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych pacjenta 7. jeżeli to możliwe, należy zapewnić wietrzenie pomieszczenia przed, po i w trakcie wizyty, preferowane odwiedziny poza budynkiem szpitala
Zaszczepiony przeciw Covid-19  lub przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2Nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19  lub nie przebył zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub brak negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21. jednoczasowo 1 osoba do max 15 minut przy zachowaniu dystansu min. 1,5 metra 2. jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału 3. maseczka zasłaniająca usta i nos na terenie szpitala 4. dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szpitala, po wejściu do oddziału i po zdjęciu fartucha ochronnego przed opuszczeniem oddziału 5. podczas wizyty zapewnić kontakt jedynie z odwiedzanym pacjentem i zaszczepionym personelem 6. zakaz pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych pacjenta 7. jeżeli to możliwe, należy zapewnić wietrzenie pomieszczenia przed, po i w trakcie wizyty, preferowane odwiedziny poza budynkiem szpitala
Nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19  lub nie przebył zakażenia wirusem SARS-Cov-2Nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19 lub nie przebył zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub brak negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2  W szczególnych sytuacjach (np. pożegnanie z rodziną itp.) odwiedziny odbywają się za zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego.
  1. Przed wejściem na oddział należy wypełnić formularz (dostępny u pracownika ochrony lub do pobrania niżej), oraz należy załączyć odpowiedni certyfikat potwierdzający szczepienie, przebycie zakażenia lub negatywny wynik testu i przekazać pielęgniarce dyżurnej
    z oddziału na którym przebywa pacjent.
  2. Odwiedzającym zakazuje się:

a. wchodzenia na oddział w wierzchnim okryciu;

b. siadania na łóżku chorego;

c. wnoszenia pożywienia pacjentom;

  1. Odwiedziny nie mogą zakłócać pracy personelu.
  2. Osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń mogą być wyproszone z oddziału i terenu Szpitala.
  3. Odwiedziny odbywają się w dniach oraz godzinach wyznaczonych w regulaminie Szpitala.
  4.  W przypadku odwiedzin poza godzinami wskazanymi w regulaminie po ustaleniu z Ordynatorem/Kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym.
  5. Możliwość odwiedzin w szpitalu może być zawieszona w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego – decyzję o całkowitym zakazie odwiedzin (z wyjątkiem sytuacji szczególnych) wydaje Komendant Szpitala.

Komendant Filii 1WSzKzP SPZOZ w Ełku z wyróżnieniem HUSARZ 16PDZ

Komendant Filii Szpitala płk Robert Trela otrzymał wyróżnienie od Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztofa Radomskiego w postaci statuetki „Husarz 16PDZ”.

Ceremonia wręczenia wyróżnień odbyła się 14 września br. w ramach uroczystej Gali na Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Wyróżnienie jest przyznawane corocznie żołnierzom zawodowym, pracownikom wojska a także osobom cywilnym współpracującym z 16PDZ, które wspierały jej dokonania i umacniały współpracę ze środowiskiem cywilnym.

ppor. Urszula Orłowska

Objazdowe Punkty Szczepień

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku bierze czynny udział we współpracy z lokalnymi samorządami, jednostkami wojskowymi, kołami gospodyń wiejskich oraz proboszczami lokalnych parafii kościelnych

w dotarciu do jak największej populacji osób, którzy jak dotąd nie mieli okazji przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19 w stacjonarnym punkcie.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów przeprowadzana jest akcja informacyjno-edukacyjna nt. korzyści zdrowotnych wynikających ze szczepień z możliwością przyjęcia szczepienia na imprezach plenerowych. 

ppor. Urszula Orłowska

Studenckie Nefrologiczne Koło Naukowe WIM / Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

W dniach 16-27 sierpnia 2021r w 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie-Filii w Ełku odbywał się obóz dla studentów Nefrologicznego Koła Naukowego WIM, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Stanisława Niemczyka.

Podczas zajęć w szpitalu wojskowym, uczestnicy obozu mogli rozwijać swoje zainteresowania i doświadczenie medyczne już po raz dziesiąty na oddziałach naszego szpitala.

Z tej okazji została zorganizowana X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Woda, elektrolity, odżywianie, wirusy”, na której mieliśmy zaszczyt gościć Dyrektora WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorza Gieleraka wraz z kadrą dydaktyczną oraz przedstawicieli ośrodków naukowych, medycznych z kraju i ze świata.

ppor. Urszula Orłowska

Skip to content