admin

PROFILAKTYKA 40 PLUS

Ogłoszenie

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie  Filia w Ełku uruchomił realizację programu „ PROFILAKTYKA 40 PLUS”.  Celem programu jest objęcie  świadczeniobiorców
od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej
występujących problemów zdrowotnych.

Podstawą wykonania badań jest e-skierowanie wygenerowane przez pacjenta
za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta ( IKP) lub za pośrednictwem infolinii
Domowa Opieka Medyczna (DOM) – Tel. 22 735 39 53.

Osoby zainteresowane wykonaniem badań zapraszamy do zgłaszania się do naszej placówki
do budynku nr 16  – gabinet nr 206, w godzinach 08.00 – 11.00  z dowodem osobistym
i materiałem do badań.

Wyróżnienie Biała Lilia

W dniu 06 października br. odbyła się Uroczysta Gala wręczania Nagród oraz Wyróżnień Białej Lilii w Ełckim Centrum Kultury.

Odznaczenie przyznawane są corocznie za osiągnięcia ostatniego roku, przyczyniające się do promocji Ełku a także za działalność na rzecz lokalnej społeczności.

W tym roku nie zabrakło również przedstawicieli 1WSzKzP SPZOZ Filia Ełk, którym zostało wręczone Wyróżnienie Białej Lilii w kategorii „Postawa Godna Naśladowania”.

W imieniu personelu medycznego, wyróżnienie odebrała p.Marta Minarowska, która z zawodu jest pielęgniarką oraz ratownikiem medycznym.

ppor. Urszula Orłowska

Dzień Ratownictwa Medycznego

13 października obchodziliśmy święto polskiego ratownictwa medycznego. Z tej okazji w szpitalu gościliśmy Prezydenta Miasta Ełku, który złożył personelowi medycznemu SOR najlepsze życzenia, dziękując za poświęcenie i zaangażowanie w codziennej pracy, w której najwyższą wartością jest życie drugiego człowieka.

Pełnienie służby w ratownictwie medycznym to szlachetna misja, która wiąże się z odwagą i dbałością o najwyższe standardy wykonywania tego trudnego zawodu – ratowników medycznych, pielęgniarek systemu, lekarzy i dyspozytorów medycznych. W Dzień Ratownictwa Medycznego dziękujemy im za to, że zawsze przygotowani, skupieni i odpowiedzialni przybywają, niosąc pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie.

ppor. Urszula Orłowska.

Zasady odwiedzin pacjentów w czasie pandemii COVID-19

Na podstawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku opracował zasady odwiedzin pacjentów w czasie pandemii COVID-19

PACJENTODWIEDZAJĄCY
BEZ OBJAWÓW INFEKCJI
ZASADY ODWIEDZIN
Zaszczepiony przeciw Covid-19  lub przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2Zaszczepiony przeciw Covid-19  lub przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2 lub posiada negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21. jednoczasowo 1 osoba (wyjątkowo – 2) 2. jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału 3. maseczka zasłaniająca usta i nos na terenie szpitala 4. dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szpitala, po wejściu do oddziału i po zdjęciu fartucha ochronnego przed opuszczeniem oddziału 5. unikanie bliskiego fizycznego kontaktu z pacjentem 6. pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych po zdezynfekowaniu rąk 7. jeżeli to możliwe należy zapewnić wietrzenie pomieszczenia przed, po i w trakcie wizyty          
Nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19 lub nie przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2Zaszczepiony przeciw Covid-19  lub przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2 lub posiada negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21. jednoczasowo 1 osoba do max 15 minut przy zachowaniu dystansu min. 1,5 metra 2. jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału 3.maseczka zasłaniająca usta i nos na terenie szpitala 4. dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szpitala, po wejściu do oddziału i po zdjęciu fartucha ochronnego przed opuszczeniem oddziału 5. podczas wizyty zapewnić kontakt jedynie z odwiedzanym pacjentem i zaszczepionym personelem 6. zakaz pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych pacjenta 7. jeżeli to możliwe, należy zapewnić wietrzenie pomieszczenia przed, po i w trakcie wizyty, preferowane odwiedziny poza budynkiem szpitala
Zaszczepiony przeciw Covid-19  lub przebył zakażenie wirusem SARS-Cov-2Nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19  lub nie przebył zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub brak negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21. jednoczasowo 1 osoba do max 15 minut przy zachowaniu dystansu min. 1,5 metra 2. jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału 3. maseczka zasłaniająca usta i nos na terenie szpitala 4. dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szpitala, po wejściu do oddziału i po zdjęciu fartucha ochronnego przed opuszczeniem oddziału 5. podczas wizyty zapewnić kontakt jedynie z odwiedzanym pacjentem i zaszczepionym personelem 6. zakaz pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych pacjenta 7. jeżeli to możliwe, należy zapewnić wietrzenie pomieszczenia przed, po i w trakcie wizyty, preferowane odwiedziny poza budynkiem szpitala
Nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19  lub nie przebył zakażenia wirusem SARS-Cov-2Nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19 lub nie przebył zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub brak negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2  W szczególnych sytuacjach (np. pożegnanie z rodziną itp.) odwiedziny odbywają się za zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego.
  1. Przed wejściem na oddział należy wypełnić formularz (dostępny u pracownika ochrony lub do pobrania niżej), oraz należy załączyć odpowiedni certyfikat potwierdzający szczepienie, przebycie zakażenia lub negatywny wynik testu i przekazać pielęgniarce dyżurnej
    z oddziału na którym przebywa pacjent.
  2. Odwiedzającym zakazuje się:

a. wchodzenia na oddział w wierzchnim okryciu;

b. siadania na łóżku chorego;

c. wnoszenia pożywienia pacjentom;

  1. Odwiedziny nie mogą zakłócać pracy personelu.
  2. Osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń mogą być wyproszone z oddziału i terenu Szpitala.
  3. Odwiedziny odbywają się w dniach oraz godzinach wyznaczonych w regulaminie Szpitala.
  4.  W przypadku odwiedzin poza godzinami wskazanymi w regulaminie po ustaleniu z Ordynatorem/Kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym.
  5. Możliwość odwiedzin w szpitalu może być zawieszona w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego – decyzję o całkowitym zakazie odwiedzin (z wyjątkiem sytuacji szczególnych) wydaje Komendant Szpitala.
Skip to content