Dział Kadr

mgr Agnieszka Cwalińska
P.O. SZEF ZESPOŁU DS. ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
Z OBOWIĄZKAMI KIEROWNIKA DZIAŁU KADR

e-mail: acwalinska@1wszk.elk.pl
tel. 87 621 99 28

mgr Marta Garlicka
SPECJALISTA DS. KADR
e-mail: mgarlicka@1wszk.elk.pl  

KONTAKT:
e- mail: kadry@1wszk.elk.pl 
Tel:87 62 19 928
Budynek 72 pokój nr 7

Dział Kadr jest jedną ze struktur organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku.

Kompetentny zespół pracowników realizuje zadania, związane przede wszystkim z zatrudnieniem, tj.:
umowami o pracę, umowami cywilnoprawnymi, a także z prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika.

Skip to content