Dział statystyki medycznej i archiwum

Jolanta Witkowska – KIEROWNIK DZIAŁU
e-mail: jwitkowska@1wszk.elk.pl

Lidia Makuch –  STATYSTYK MEDYCZNY
e-mail: lmakuch@1wszk.elk.pl

Ewa Szewczyk – STATYSTYK MEDYCZNY
e-mail: eszewczyk@1wszk.elk.pl

Kontakt Statystyka Medyczna

Tel. 87 62 19 974  
e-mail: statystyka@1wszk.elk.pl

Kontakt Archiwum Medyczne
Tel. 87 62 19 975

Zadania Działu Statystyki Medycznej i Archiwum

– Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia

– Rejestr Usług Medycznych

– Monitorowanie stopnia zaangażowania realizacji kontraktów

– Dane statystyczne z zakresu pobytów pacjentów i udzielanych świadczeń

– Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

Skip to content