Ogłoszenia o naborze

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia Ełk
poszukuje osoby na stanowisko:  

PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 • OAIIT,
 • Oddział Okulistyki
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii Klinicznej,
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
 • POZ


Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo
 • kurs kwalifikacyjny pielęgniarki środowiskowej (dotyczy POZ)
 • czynne prawo wykonywania zawodu
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.
Kontakt pod numerem telefonu: Kierownik pielęgniarstwa – tel. 87 621 99 04 lub Dział Kadr 87 621 99 28 lub 87 621 99 22  e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

Referent w Dziale Zabezpieczenia Technicznego i Transportu

 Od kandydatów oczekujemy:

·         Wykształcenia wyższego mile widziane techniczne (budowlane lub pokrewne) lub

·         minimum 3 lat doświadczenia na stanowisku administracyjnym zajmującym się utrzymaniem technicznym budynków.

·         Znajomość podstaw prawa zamówień publicznych.

·         Znajomość prawa budowlanego.

·         Znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office.

·         Samodzielność, umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja czasu pracy.

·         Umiejętność diagnozowania przyczyn i rozwiązywania problemów.

·         Ukierunkowanie na realizację zadań.

·         Skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości.

 Do głównych zadań należeć będzie:

·         Przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań na wybór wykonawców i nadzór nad realizacją umów na dostawy, usługi i remonty.

·         Współpraca z dostawcami i podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych.

·         Prowadzenie magazynu z materiałami budowlanymi oraz konserwacyjnymi.

·         Nadzór nad terminami oraz bieżącymi zadaniami działu.

·         Udział w sporządzanie umów ramowych oraz aneksów.

·         Sporządzanie protokołów odbiorowych i zamówień.

·         Kompletowanie dokumentacji, obsługa elektronicznego systemu magazynowego.

·         Monitorowanie sprawności urządzeń instalacji i sprzętu.

 Oferujemy:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

– Możliwość awansu w wewnętrznych strukturach firmy.

– Stabilne warunki zatrudnienia.

– Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 – Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28/ 87 621 99 22 lub 534-326-062.

CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – zatrudni
lekarza pediatrę w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 
Wymagania:

 • specjalizacja w dziedzinie pediatrii (I stopień
  specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w
  trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu
  specjalizacyjnego); lub specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
  w trakcie takiej specjalizacji,
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość
  obsługi Pacjenta,
 • znajomości obsługi komputera,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz
  współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od
  preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt
pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 534-326-062
e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

Hydraulik

 Od kandydatów oczekujemy:

·         Wykształcenia minimum zawodowe, mile widziane w kierunku hydraulik lub minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku hydraulika.

·         Skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości.

 Do głównych zadań należeć będzie:

·         Dbanie o stan instalacji sanitarnych na terenie szpitala oraz ich konserwacja.

·         Montaż instalacji C.O. i  Wod-Kan.

 Oferujemy:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

– Stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 – Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28/ 87 621 99 22 lub 534-326-062.

CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

osoby na stanowisko:

REFERENT/SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe lub podyplomowe (preferowany kierunek Prawo lub Administracja);
 • Minimum 6 miesięczny staż pracy na merytorycznym stanowisku w zakresie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Praktyczna znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych wraz z zapisami nowej ustawy i powiązanych aktów;
 • Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych, obsługa oprogramowania biurowego (MS Office);
 • Umiejętności samodzielnej pracy pod presją czasu, odpowiedzialności, analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Do głównych zadań należeć będzie:

 1. Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, wewnętrznymi regulaminami udzielania zamówień, oraz innymi aktami prawnymi związanymi z udzielaniem zamówień publicznych.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie czynności w postępowaniach z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, w szczególności systemu elektronizacji zamówień publicznych.
 3. Przygotowanie projektów zarządzeń i wniosków dotyczących wszczynania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz powołania Komisji Przetargowej.
 4. Opracowywanie projektów dokumentów postępowania wraz z załącznikami i wzorami umów oraz weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej na etapie przygotowywania postępowań. Współpraca z członkami komisji przetargowej oraz osobami wyznaczonymi w zakresie dalszych prac nad projektami dokumentów również poprzez aktywne przedstawianie propozycji zastosowania przepisów prawa w celu jak najlepszej realizacji wytycznych dotyczących stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Prowadzenie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące do dokumentacji postępowania w zakresie formalno – prawnym dot. procedury przetargowej w trakcie trwania postępowania – przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania Wykonawców.
 6. Ocena ofert składanych w prowadzonych postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych – weryfikacja złożonej dokumentacji, ocena przedmiotowa i podmiotowa ofert oraz sporządzanie projektów wezwań do Wykonawców.
 7. Przedstawianie projektów czynności wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem. Przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem najkorzystniejszej oferty, a także dotyczącej ofert odrzuconych i wykluczonych z postępowania przetargowego.
 8. Sporządzenie protokołów postępowania wraz z załącznikami.
 9. Udział w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej.

Oferujemy:
– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– Stabilne warunki zatrudnienia
– Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Dokumenty potwierdzające wykształcenie
– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28/ 87 621 99 22 lub 534-326-062.

CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać do 30.06.2021r. na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

INFORMATYK

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie średnie techniczne kierunek informatyka.
 • Doświadczenie w branży min. 3 lata.
 • Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych, obsługa oprogramowania biurowego (MS Office).
 • Bardzo dobra znajomość systemu Windows, podstawowa znajomość systemu Linux, Windows Server.
 • Znajomość WordPress, MySQL oraz MSSQL.
 • Skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, szybkie przyswajanie wiedzy.
 • Znajomość systemów medycznych będzie dodatkowym atutem.

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Zapewnienie działania sieci informatycznej.
 • Nadzór oraz analizowanie i  wdrażanie systemów komputerowych.
 • Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych.
 • Utrzymywanie w sprawności istniejących systemów informatycznych i teleinformatycznych.
 • Wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej, funkcjonującej w komórkach organizacyjnych szpitala.
 • Nadzór nad stroną internetową, kontami pocztowymi oraz pocztą elektroniczną.
 • Konfiguracja nowo zakupionego sprzętu komputerowego.
 • Instalacja oprogramowania, systemów operacyjnych.
 • Konserwacja oraz naprawy sprzętu komputerowego.
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania sprzętu komputerowego.
 • Planowanie systemów łączności, nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności.
 • Zapewnienie funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych.
 • Szukanie nowych rozwiązań z zakresu informatyki.
 • Wsparcie informatyczne dla pracowników.

Oferujemy:
– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– Stabilne warunki zatrudnienia
– Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Dokumenty potwierdzające wykształcenie
– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28/ 87 621 99 22 lub 534-326-062.

CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor ppoż

Od kandydatów oczekujemy:

 • tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa albo
 • tytułu zawodowego inżyniera i dyplomu ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. albo
 • co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa.
 • Znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office.
 • Samodzielności.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości.

Do głównych zadań należeć będzie:

 • prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej;
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych;
 • kontrolowanie sprawności systemu alarmowego;
 • szkolenie personelu w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych;
 • planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń w sprzęt gaśniczy i urządzenia alarmowe;
 • zabezpieczanie pomieszczeń w sprzęt gaśniczy oraz jego utrzymanie zgodnie z wymogami bhp i ppoż.
 • opracowanie wykazów należności sprzętu pożarniczego dla budynków i obiektów;
 • samodzielne prowadzenie bieżącej kontroli we wszystkich obiektach i odcinkach pracy Szpitala,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Oferujemy:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (0,5 etatu)
– Stabilne warunki zatrudnienia
– Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– Dokumenty potwierdzające wykształcenie
– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28/ 87 621 99 22 lub 534-326-062.

CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

Koordynator Centralnej Sterylizatorni

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego i ukończonego kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów med. Wg programu zatwierdzonego przez MZ i 3 lata pracy w zawodzie lub
 • Wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów med. Wg programu zatwierdzonego przez MZ i 6 lat pracy w zawodzie  lub
 • Znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętności zarządzania zespołem.
 • Skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości.

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie sterylizacji i dezynfekcji sprzętu.
 • Planowanie, organizowanie i prowadzenie ciągłej kontroli przyjętych technologii w zakresie dezynfekcji i sterylizacji.
 • Nadzorowanie i organizowanie pracy podległego personelu.
 • Dbanie o właściwy reżim sanitarny.
 • Prowadzenie kontroli sprawności urządzeń i sprzętu.
 • Ścisła współpraca z Blokiem Operacyjnym.

Oferujemy:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
– Stabilne warunki zatrudnienia
– Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– Dokumenty potwierdzające wykształcenie
– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28/ 87 621 99 22 lub 534-326-062.

CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik Gospodarczy

Od kandydatów oczekujemy:

 •         Wykształcenia minimum zawodowe
 • Mile widziane uprawnienia na obsługę wózka akumulatorowego
 • Skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości

 Do głównych zadań należeć będzie:

 • Odbieranie oraz transport odpadów medycznych
 • Odbieranie i transport bielizny i pościeli
 • Dbanie o porządek terenów zewnętrznych Szpitala.

 Oferujemy:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– Stabilne warunki zatrudnienia

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 – Dokumenty potwierdzające wykształcenie
– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28/ 87 621 99 22 lub 534-326-062.

CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

księgowa / księgowy

Od kandydatów/ kandydatek oczekujemy:

– Wykształcenia wyższego lub średniego kierunkowego
– Znajomości ustawy o rachunkowości , ustawy o podatku od towarów i usług
– Znajomość programu Excel
– Doświadczenia pracy w działach finansowo-księgowych (minimum 4 lata )
– Wysokich zdolności analitycznych, skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości
– Umiejętności w pracy w zespole

Do głównych zadań należeć będzie:

– Dokonywanie na podstawie dowodów księgowych zapisów w księgach Szpitala
– Analiza zapisów na kontach księgowych oraz uzgodnienie sald
– Przygotowywanie sprawozdań i zestawień finansowych na potrzeby Szpitala i organów zewnętrznych
– Współpraca z Szefem sekcji i zespołem, biegłym rewidentem, organem nadzoru i instytucjami finansowymi

Oferujemy:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– Stabilne warunki zatrudnienia
– Możliwość rozwoju zawodowego
– Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28/ 87 621 99 22 lub 534-326-062.
CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku zatrudni:

LEKARZA SPECJALISTĘ W GABINECIE MEDYCY PRACY

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w Gabinecie Lekarza Medycy Pracy, zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z Zastępcą Komendanta ds. Medycznych.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja z zakresu medycy pracy/ medycyny przemysłowej/ medycyny kolejowej/ medycyny transportu/ medycyny lotniczej/ medycyny morskiej i tropikalnej lub higieny pracy;
• doświadczenie w pracy;
• dbałość o wysokie standardy medyczne;
• umiejętność organizacji pracy;
• umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem;

Do zadań lekarza będzie należało między innymi:

• diagnozowanie zagrożeń w miejscu pracy i na danym stanowisku;
• przedstawienie szkodliwych czynników zewnętrznych związanych z pracą;
• prowadzenie profilaktyki zdrowotnej osób pracujących;
• informowanie o bezpieczeństwie w miejscu pracy;
• wyznaczenie odpowiednich warunków pracy, które nie będą negatywnie wpływać na zdrowie pracownika;
• diagnostyka chorób zawodowych;
• leczenie wykrytych dolegliwości;
• udział w procesach sądowych, dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy;
• wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych;
• sporządzanie opinii lub orzeczeń na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej;
• udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy;
• sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:
1.   wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,
2. orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
3. ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
4. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
5. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.

Oferujemy:
• formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
• przyjazne środowisko pracy

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28  lub  87 621 99 22  lub  534-326-062
e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku
poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA OKULISTA 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28/87 621 99 22

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia Ełk
zatrudni na stanowisko:

pielęgniarka/ pielęgniarz

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo
 • czynne prawo wykonywania zawodu
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat lub umowę cywilno-prawną
 • wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Elżbietą Araminowicz-Kierklo – Kierownik pielęgniarstwa – tel. 87 621 99 04

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów następujących dziedzin;

 • Neurologii w Poradni Neurologicznej minimum dwa razy w tygodniu, zgodnie
  z harmonogramem pracy poradni oraz w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h
 • Okulistyki w poradni Okulistycznej (badania profilaktyczne + Wojskowa Komisja Lekarska). Możliwość wykonywania pełnej diagnostyki m. in. OCT, AF, PERYMETRIA, UBM, USG.
 • Chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h.
 • Radiologii lub Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (opisywanie badań RTG i TK (zabezpieczenie wykonywania TK ambulatoryjnych – godz.: 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku), wykonywanie badań USG podstawowe – jamy brzuszne, tarczyce (dodatkowe: USG piersi, USG Doppler: tętnic i żył kk. górnych, dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych i inne – wielki atut). Zabezpieczenie: poddyżur (wezwania na telefon) lub dyżur stacjonarny; godziny: 15.00 – 7.30 od poniedziałku do piątku oraz soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w systemie 24 h.

Wymagania:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej  wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia;
 • wykształcenie wyższe medyczne;
 •  aktualne prawo wykonywania zawodu;
 •  doświadczenie w pracy;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 534-326-062 e-mail: kadry@1wszk.elk.pl