Oddział Chirurgii Naczyniowej

Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej:
dr n. med. Robert Tworus
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej  
tel. 87 62 19 891 e-mail: rtworus@1wszk.elk.pl
Asystenci Oddziału Chirurgii Naczyniowej:
dr n. med. Patryk Fiszer
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
dr n. med. Marcin Osęka
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
dr n. med. Paweł Białek
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej

SEKRETARIAT:
Marta Trojanowska

tel. 87 62 19 894

Kierownik ds. pielęgniarstwa:
mgr piel. Dorota Krupa
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 tel. 87 62 19 892 e-mail: dkrupa@1wszk.elk.pl

Dyżurka Pielęgniarek: 87 62 19 893

Oddział Chirurgii Naczyniowej posiada łóżka rozmieszczone w salach 1, 2 i 3 osobowych.
Każda sala ma osobne pomieszczenie sanitarne toaletę – łazienkę.

Oddział utrzymany jest w rygorystycznej czystości. Sale chorych są przestrzenne, dobrze nasłonecznione, wyposażone we wszystkie techniczne udogodnienia, dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Personel pielęgniarski zapewnia opiekę na bardzo wysokim poziomie, jest świetnie  wyszkolony i w pełni profesjonalny, a jednocześnie miły i empatyczny
na każdym etapie pobytu Pacjenta w oddziale.

Jesteśmy przekonani, że pobyt w naszym Oddziale Pacjenci zapamiętają pozytywnie, zarówno pod względem profesjonalnego leczenia, jakości opieki,
jak i miłej „domowej” atmosfery.

Pacjent po zabiegu operacyjnym i wypisie ze szpitala, objęty jest opieką specjalistyczną przez poradnię chirurgii naczyniowej.

W oddziale wykonywane są najczęściej następujące operacje:

  • operacje rewaskularyzacyjne w przebiegu przewlekłego niedokrwienia kończyn,
  • operacyjne leczenie ostrego niedokrwienia kończyn,
  • operacje tętniaków aorty brzusznej i tętniaków tętnic obwodowych,
  • angioplastyka i stentowanie tętnic.

Oddział  dysponuje pracownią, która pozwala na wykonywanie powyższych zabiegów sposobem wewnątrznaczyniowym. Zabiegi te umożliwiają osiągnięcie efektu terapeutycznego bez konieczności przeprowadzania operacji. W pododdziale prowadzona jest również diagnostyka i leczenie chorób naczyń zachowawczo.

Skip to content