Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego

ppłk Robert GOS Kierownik RBZMed
87 62 19 957 e-mail: rgos@1wszk.elk.pl

mjr Cezary KASPRZAK – Kierownik Sekcji
tel. 87 62 19 917 e-mail: ckasprzak@1wszk.elk.pl

st. chor. szt. Maciej POTOCZNY – Kierownik Magazynów
87 62 19 967 e-mail: mpotoczny@1wszk.elk.pl

mł. chor. Grzegorz ŁAŁAK Podoficer Magazynier
87 62 19 967 e-mail: glalak@1wszk.elk.pl

mł. chor. Grzegorz WASILUK- Podoficer Magazynier
87 62 19 967 e-mail: gwasiluk@1wszk.elk.pl

Ewa KLEPADŁO – Starszy referent RBZMed.
87 62 19 955 e-mail: eklepadlo@1wszk.elk.pl

Skip to content