Sekcja mobilizacyjna

mjr mgr inż. Paweł RAMOTOWSKI
Kierownik Sekcji
tel. 87 6219 950
email: pramotowski@1wszk.elk.pl

st.chor.szt. Marcin SOWUL
Podoficer specjalista
email: msowul@1wszk.elk.pl

KONTAKT:
e-mail: mob@1wszk.elk.pl

Skip to content