Sekcja mobilizacyjna

mjr mgr inż. Paweł RAMOTOWSKI
Kierownik Sekcji
tel. 87 6219 950
email: pramotowski@1wszk.elk.pl

st. chor. szt. mgr Tomasz PAPUGA
podoficer specjalista
tel. 87 6219 951
e-mail: tpapuga@1wszk.elk.pl

KONTAKT:
e-mail: mob@1wszk.elk.pl

Skip to content