Zespół ds. Zamówień Publicznych

mgr Aleksandra Białobrzeska
SZEF ZESPOŁU DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

e-mail: abialobrzeska@1wszk.elk.pl

mgr Katarzyna Sienkiewicz
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: ksienkiewicz@1wszk.elk.pl

mgr Katarzyna Kucharczyk
REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: kkucharczyk@1wszk.elk.pl

mgr Agnieszka Budzyńska
REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: abudzynska@admin

inż. Martyna Treska
KOORDYNATOR DS. LECZNICTWA
ŻOŁNIERZY PAŃSTW NATO
e-mail: mtreska@1wszk.elk.pl
tel. 87 621 99 25

Kontakt:
Tel. 87 621 99 36
e-mail: zp@1wszk.elk.pl

Skip to content